ซัลโมเนลล่า เชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง

ซัลโมเนลล่า 

เชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง  

       

          เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา  มีนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงหลังจากที่ได้รับประทานอาหารเย็น  มีนักเรียนที่ป่วยในครั้งนี้มีจำนวนมากกว่า 400 คน  เหตุใดคนจำนวนมากถึงมีอาการป่วยพร้อมกันได้มากมายขนาดนี้….  ก่อนที่จะได้พูดถึงถึงสิ่งที่ทำให้นักเรียนมีการการท้องเสียพร้อมกันมากมายขนาดนี้  มาดู clip ของบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันค่ะ

 

ขอขอบคุณ : http://www.youtube.com

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella)

          Salmonella เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นแท่งกลมสั้น ย้อมติดสีแกรมลบ เคลื่อนไหวได้ แต่บางชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้  เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคทั้งในคนและสัตว์ ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์เลื้อยคลาน รวมถึงสัตว์ปีก ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ยังมีความสำคัญทางด้านสุขภาพของคน โดยทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella เข้าไป ได้แก่ ไส้กรอก แฮม เบคอน หรือแซนด์วิช  และมักเป็นอาหารที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง รวมถึงเนื้อไก่ ไข่ นม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ปลา และอาหารทะเลด้วย  รวมถึงการรับเชื้อด้วยการสัมผัสสัตว์เลี้ยงโดยตรง

การเกิดโรคในคนและสัตว์ของเชื้อ Salmonella 

          การเกิดโรคในคนและสัตว์ของเชื้อ Salmonellaแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

            1. Typhoidal Salmonella  ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi และ Salmonella paratyphi ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้รากสาดน้อย หรือไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever, Enteric fever) และโรคไข้รากสาดเทียม (Paratyphoid) ในคน  มีลักษณะอาการสำคัญ คือ มีไข้เรื้อรัง เบื่ออาหาร ตับและม้ามโต คนที่ติดเชื้ออาจมีเชื้อนี้อยู่ในทางเดินอาหารได้นานหลายเดือนโดยไม่แสดงอาการใดๆ แต่สามารถแพร่เชื้อต่อไปได้ และเชื้อกลุ่มนี้ยังก่อให้เกิดการติดเชื้อเฉพาะในคนเท่านั้น

            2. Non-typhoidal Salmonella (NTS) ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรีย Salmonella อื่นๆ นอกเหนือไปจากกลุ่มแรก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ

            2.1 กลุ่มเชื้อที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อและการเป็นพาหะทั้งในคนและสัตว์ เช่น Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium  ซึ่งเชื้อกลุ่มนี้เป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วงทั้งในคนและในสัตว์ ทั้งยังสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงในคน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเล็กและผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคเอดส์  โดยคนและสัตว์ที่ติดเชื้อแบคทีเรียนี้มักเป็นพาหะของเชื้อได้นาน และอาจมีการแพร่ระบาดของเชื้อระหว่างคน สัตว์ และอาหารที่ผลิตจากสัตว์ ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อที่ก่อปัญหามากที่สุดในปัจจุบัน

            2.2 กลุ่มเชื้อที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อและเป็นพาหะในสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดโรคหรือการเป็นพาหะในคนแต่อย่างใด โดยเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่ก่อปัญหาต่อคนโดยตรง แต่อาจมีผลกระทบเมื่อใช้ยาปฏิชีวนะรักษาการติดเชื้อในสัตว์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาการติดเชื้อและดื้อยาในคนด้วย

 

การระบาดของโรค

                ผู้เป็นแหล่งของเชื้อ คือ ผู้ที่เป็นพาหะอาจเนื่องจากเป็นโรคหายแล้ว แต่มีเชื้อหลงอยู่ในร่างกาย พบว่าผู้ที่หายป่วยจากโรคจะเป็นพาหะเรื้อรัง 3% ซึ่งมีเชื้ออยู่ในถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ในลำไส้หรือท่อปัสสาวะ

 
การป้องกันและควบคุมโรค

     1.กำจัดสิ่งโสโครก สิ่งขับถ่าย และรักษาแหล่งน้ำใสสะอาด

     2.เก็บรักษาอาหารในตู้เย็น รวมทั้งน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมต้องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรเซชัน

     3.ห้ามผู้เป็นพาหะของโรคสัมผัสหรือประกอบอาหาร

     4.ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแออัดและ   ภาวะทุพโภชนาการ

     5.ระมัดระวังการเตรียมอาหารต้องให้สะอาดโดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็กและทารกเนื่องจากคนที่เป็นพาหะนำโรค มีบทบาทในการแพร่กระจายโรค จึงต้องป้องกันและกำจัดพาหะนำโรค เพื่อควบคุมโรคซึ่งทำได้โดย

            1.การตรวจหาผู้เป็นพาหะนำโรค ทั้งที่เป็นผู้ป่วยเองหรือผู้สัมผัสกับผู้ป่วย

            2.รักษาผู้ป่วยและพาหะนำโรคโดยเคร่งครัดและต่อเนื่องด้วยยา

            3.เมื่อรักษาผู้เป็นพาหะเป็นเวลานานแล้วไม่ได้ผล ให้ผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกร่วมกับการรักษาทางยา

                การป้องกันโดยใช้ไทฟอยด์วัคซีน  พบว่าได้ผลในการป้องกันโดยวัคซีนที่เตรียมจากอะซีโตน (acetone – inactivated dried typhoid vaccine) ซึ่งยังมี Vi แอนติเจนเหลืออยู่ จะป้องกันโรคได้ถึง 90% เป็นเวลา 3 ปี ส่วนวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อตาย (heat-killed , formalin preserve) ซึ่งส่วนใหญ่ของ Vi แอนติเจนถูกทำงายแล้วจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ในปัจจุบัน ได้พยายามใช้เชื้อที่อ่อนกำลังลง ทำเป็นวัคซีนชนิดกิน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะป้องกันโรคได้ดี เพราะไปกระตุ้นการสร้างซีครีทอรี แอนติบอดี (secretory antibody) ในลำไส้ เพื่อป้องกันการเกาะจับของ S.typhi กับผนังลำไส้

          ได้ทราบเกี่ยวกับเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella)  กันแล้วนะค่ะ…อย่างไรก็ตามทุกท่านควรรักษาสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  พักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยการนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง  และอย่าลืมเรื่องการออกกำลังกายตามความชื่นชอบอย่างสม่ำเสมอด้วยนะค่ะ  ความบ่อยในการออกกำลังกายที่ทุกท่านควรทำคือ  ออกกำลังกายให้ได้ความบ่อยที่ 3 – 5 วัน/สัปดาห์ ค่ะ  หากท่านปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ทั้ง 3 อย่างนี้  ท่านจะมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยค่ะ…

 

ที่มาข้อมูล
http://www.learners.in.th/blogs/posts/460377
http://203.155.220.217/vet/index.php?q=content/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-salmonella
 
 
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s