กิจกรรมเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555

        กิจกรรมเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.2555   เวลา 13.09 น.  กองลูกเสือผสมโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ  จำนวน  24  นาย  ลูกเสือสำรองจำนวน  89  นาย  ลูกเสือสามัญจำนวน  269  นาย   รวมทั้งหมด  372  นาย  ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่
วันลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยฝีกอบรมพวกผู้ใหญ่ เช่นข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามมีศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน  พิธีเดินสวนสนามของกองลูกเสือผสม ดังกล่าวขึ้น

          เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2555  นี้ ตรงกับวันอาทิตย์  ซึ่งเป็นวันหยุดของนักเรียน   เพื่อความเหมาะสมและลงตัวโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555   ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเดินสวนสนามของกองลูกเสือผสม  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  สามารถรับชมได้  ตามภาพวีอีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ…..

วีดีโอ 1

วีดีโอ  2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s