คัดกรองยาเสพติด กิจกรรม 5 รั้วป้องกันยาเสพติด

         

          โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  ร่วมกับเครือข่าย 5 รั้วป้องกันยาเสพติด ตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  อาทิเช่น  อบต.เปียงหลวง   สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง  โรงพยาบาลเวียงแหง  โรงพยาบาลชุมชนประจำตำบลบ้านเปียงหลวง  ทหารจากฐานปฏิบัติการบ้านหลักแต่ง  และฝ่ายปกครองอำเภอเวียงแหง  ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยใช้วิธีการตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน  ซึ่งการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจคัดกรองขั้นต้น  และเป็นการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะ

          การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะมนุษย์โดยทั่วไป จะมีการตรวจสารเสพติดเป็น 2 ระดับด้วยกัน ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสารเสพติดครั้งนั้นๆ  ว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไร การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะมี 2 ระดับ คือ

          การตรวจสารเสพติดระดับ 1 : การตรวจเพื่อคัดกรองขั้นต้น ( Screening Test ) เป็นการตรวจทดสอบสารเสพติดกับผู้ต้องสงสัยว่าเสพสารเสพติดด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าชุดตรวจสารเสพติด(อุปกรณ์ทดสอบที่มีจำหน่ายกันทั่วไป – ชุดตรวจแบบจุ่ม , ชุดตรวจแบบหยด) ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการป้องปราม หรือเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้ใช้สารเสพติดนั้นต้องควบคุมประพฤติของตน การตรวจนี้จะนิยมมาใช้ เช่น การตรวจสารเสพติดติดในพนักงานโดยฝ่ายบุคคล  การตรวจสารเสพติดกับนักเรียนโดยฝ่ายปกตรอง ฯลฯ  ซึ่งการตรวจคัดกรองนั้นมิสามารถนำผลการตรวจไปเอาผิดในทางกฎหมายได้  หากต้องการกระทำเช่นดังกล่าวจะต้องนำผู้ต้องสงสัยที่ถูกทดสอบด้วยชุดตรวจสารเสพติดในเบื้องต้นแล้วพบว่ามีการใช้สารเสพติดนั้น ส่งตรวจยืนยันอีกครั้ง

          การตรวจสารเสพติดระดับ 2 : การตรวจยืนยัน ( Confirmation Test ) เป็นการตรวจสารเสพติดที่จะวิเคราะห์แยกชนิดของสารเสพติดชนิดต่างๆ ว่าผู้เสพผู้นั้นได้ทำการเสพยาเสพติดชนิดใดเข้าไป ซึ่งการตรวจยืนยันนี้จะสามารถระบุชื่อสารเสพติดได้อย่างถูกต้องชัดเจน ซึ่งสามารถนำผลการตรวจนี้เป็นเอกสารเอาผิดในทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง การตรวจยืนยันนั้นจะตรวจหลังจากที่ได้ทำการตรวจแบบคัดกรองขั้นต้น ( Screening Test ) มาก่อนแล้ว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย การตรวจยืนยันนี้ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการตรวจแบบคัดกรองขั้นต้น หลายเท่า

          หน่วยงานดังต่อไปนี้  มีอำนาจการตรวจยืนยันผลว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมีสารเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่

     1. สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     2. กองพิสูจน์หลักฐานหรือกองกำกับการวิทยาการเขต

     3. สำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

     4. สำนักยาและวัตถุเสพติด หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

     5. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ หรือศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

     6. โรงพยาบาลของรัฐ

     7 . หน่วยงานอื่นของรัฐหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการควบคุมยสารเสพติดให้โทษกำหนด

         ชุดตรวจปัสสาวะที่ใช้ตรวจขั้นต้นในนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

           สำหรับภาพกิจกรรมการคัดกรองยาเสพติด  ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  สามารถรับชมได้จาก Clip VDO นี้ค่ะ…..

ที่มาข้อมูล : http://www.ชุดตรวจสารเสพติด.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s