กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

จิตอาสาคืออะไร ?

 

         

“จิตอาสา”  คำนี้คนจำนวนหนึ่งคงได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้ว  แต่ยังมีอีกมากมากหลายล้านคน ไม่เคยได้ยินหรือรู้ความหมายของคำเล็กๆ คำนี้เลย จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม…อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง

        “อาสาสมัคร”  เป็นงานที่เกิดจากผู้ที่มี จิตอาสา ซึ่งมีความหมายอย่างมาก กับสังคมส่วนรวม เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมากขึ้น

       การเป็น “อาสาสมัคร”  ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในทางบวก  ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรทำทั้งสิ้น  คนที่จะเป็นอาสาสมัครได้นั้น  ไม่ได้จำกัดที่  วัย  การศึกษา เ พศ  อาชีพ  ฐานะ  หรือ ข้อจำกัด ใดๆ ทั้งสิ้น   หากแต่ต้องมีจิตใจเป็น  “จิตอาสา”  ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น  หรือสังคม เท่านั้น
           จิตอาสา  คำนี้จะคุ้นหูพวกเรามากขึ้น ….หากแต่เพียงมองรอบตัวท่าน ทำสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม…

 

 

       

 ศัตรูของจิตอาสา……คืออะไร ? 

          ศัตรูของจิตอาสาคือ  ความเห็นแก่ตัว  หรือเอาแต่ได้ในส่วนตนเป็นหลัก ทำอย่างไรจะลดความเอาแต่ได้ลงบ้าง  ตรงกันข้ามกับการเอาเข้ามาใส่ตัวก็คือ   การให้แก่คนอื่นออกไป   เมื่อคนต่างๆ ริ่มมองออกไปสู่ภายนอก   แค่นอกจากตัวเองเท่านั้นเอง  มองเห็นผู้อื่นอย่างลึกซึ้งแท้จริงมากขึ้น  เริ่มเข้าใจมุมมองของคนอื่น เขาต้องการอะไร  เขาอยู่ในสภาพไหน  เราช่วยอะไรได้บ้าง  มองเห็นสังคม เห็นความเป็นไป  เห็นแนวทางที่จะช่วยกันลดปัญหา เริ่มให้  เริ่มสละสิ่งที่เรามีอยู่  ไม่ว่าจะเป็น เวลา   แรงงาน   เงิน   สิ่งของ   อวัยวะ  หรือแม้กระทั่งสละความเป็นตัวเราของเรา   ซึ่งนั่นเป็นหนทางการพัฒนาจิตใจแต่ละคนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มาข้อมูล : http://dscc.pnu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=46
 
 

           และเมื่อวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม  2554  สภานักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎรือุปถัมภ์  ได้เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ขึ้น  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ…

     1.  เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย  ความมีน้ำใจและจิตสาธารณะให้กับนักเรียน

     2. นักเรียนได้มีพฤติกรรมแสดงออกร่วมกันในการช่วยเหลือสังคม

     3.  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

           ส่วนภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  สามารถรับชมได้จาก  Clip  VDO  นี้ค่ะ………

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s