เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2554

          โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน    เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

          จากแนวคิดดังกล่าว  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จึงได้มีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนในปีการศึกษา  2554  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  คือ    

1         เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2         เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

3         เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

4         เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน

5         เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย

6         เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง

ผลปรากฏว่า  เด็กชายอนุชิต  แซ่หลอ  ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 / 2  ได้รับการไว้วางใจจากเพื่อน ๆ ในโรงเรียน  ให้ทำหน้าที่ประธานนักเรียนในปีการศึกษา  2554 

          ส่วนภาพบรรยากาศสามารถรับชมได้จากภาพด้านล่างนี้ค่ะ…..

 

Advertisements

9 thoughts on “เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2554

  • สวัสดีค่ะ…

   เข้ามาดูเว็บบ่อย ๆ นะจ๊ะ
   ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งดูตัวเองและเพื่อน ๆ ด้วยค่ะ

 1. ด.ญ.ณิชกานต์ ต๊ะนาง ชั้นป.6/1 สวัสดีคร้า หนูได้ดูแล้วค่ะ แต่ทำไมสิทธิพลได้ออกเกือบทุกรูปเลยอิจฉาน๊ะ (ล้อเล่น)

  • สวัสดีครับ..พรชัย

   เยี่ยมมากครับที่ขยันเข้ามาศึกษาหาความรู้…
   และขอให้หายป่วยเร็ว ๆ นะค่ะ…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s