ป.6/1 ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพท.ชม.เขต 3 ประดิษฐ์ฮูล่าฮุบในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 นักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

ประดิษฐ์ฮูล่าฮุบ ในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

      การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญา  พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การตัดสินใจและการแก้ไขปัญา  โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง  เข้าใจธรรมชาติและชีวิต  รู้จักเข้าใจตนเอง    เห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น  รักการออกกำลังกาย  และเล่นกีฬา  รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดี  เพื่อให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  ทั้งในด้านการป้องกัน  การส่งเสริมและการดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอย่างถาวรทั้งของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนรัฐราษฐ์อุปถัมภ์  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  สพท.ชม.เขต 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วยตนเอง  ตลอดทั้งกระบวนการ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน  และคนรอบข้างอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะ  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  จึงขอนำบรรยาการกระบวนการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ผ่านวีดีโอด้านล่างนี้คะ…….

Advertisements

23 thoughts on “ป.6/1 ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพท.ชม.เขต 3 ประดิษฐ์ฮูล่าฮุบในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

  • สวัสดีค่ะ ด.ญ.มาลี
   หนูเป็นเด็กดีมากค่ะ
   ที่ใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้
   ขอให้หนูเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะ

  • สวัสดีครับ ด.ช.กสานต์ แซ่อิ่น ป. 6 / 1
   ยอดเยี่ยมมากครับ
   กสานต์เป็นเด็กดีของคุณครูอยู่แล้ว
   และปิดโรงเรียน 4 วันนี้
   ก็อย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อ คุณแม่ด้วยนะครับ
   และชวนคุณพ่อ คุณแม่ไปทำบุญเนื่องในเทศกาล
   เข้าพรรษาด้วยนะครับ…

  • สวัสดีครับ ด.ช.หยิงไช่ แซ่ซือ ป.6 / 1
   ผมเก่งมากครับที่เข้ามาดูเว็บ
   ได้เห็นตัวเองในเว็บแล้วรู้สึกว่า
   ตัวเองหล่อกว่าตัวจริงไหมครับ
   ครูหวังว่า หยิงไช่ คงจะเข้ามา
   ชมเว็บบ่อย ๆ นะครับ

  • สวัสดีครับ ด.ช.กสานต์ ป. ๖/๑
   โรงเรียนปิดหลายวันอย่าลืมทำการบ้าน
   และช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านด้วยนะค่ะ…

  • สวัสดีครับ ด.ช.กสานต์
   เก่งมากครับที่เข้ามาชมเว็บ
   ครูฝาก กสานต์ สอนเพื่อน ๆ คนอื่น ๆ
   ให้เข้าชมเว็บได้เก่ง ๆ เหมือน กสานต์ด้วยนะ
   เพราะมีเพื่อน ๆ หลายคนเลย
   ที่เข้าเว็บได้แต่เขียนข้อความไม่ได้

  • สวัสดีครับ ด.ช.กสานต์

   เก่งมากครับ…
   ครูฝากสอนเพื่อนคนอื่น ๆ ด้วยนะ
   และตอนนี้ครูมีรูปกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม
   ลงในเว็บแล้ว…
   กสานต์ก็เข้าไปดูบ่อย ๆ นะค่ะ…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s